Phim dán kính an toàn

Phim Dán Kính An Toàn 005

14-pat02

– Giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. – Hạn chế ánh nắng. –  Hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. –  Nâng cao tuổi thọ của kính và các vật dụng trong nhà. Giá Bán: Liên Hệ

Phim Dán Kính An Toàn 004

13-pat03

– Giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. – Hạn chế ánh nắng. –  Hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. –  Nâng cao tuổi thọ của kính và các vật dụng trong nhà. Giá Bán: Liên Hệ

Phim Dán Kính An Toàn 003

12-pat06

– Giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. – Hạn chế ánh nắng. –  Hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. –  Nâng cao tuổi thọ của kính và các vật dụng trong nhà. Giá Bán: Liên Hệ

Phim Dán Kính An Toàn 002

11-pat05

– Giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. – Hạn chế ánh nắng. –  Hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. –  Nâng cao tuổi thọ của kính và các vật dụng trong nhà. Giá Bán: Liên Hệ

Phim Dán Kính An Toàn 001

9-phimdankinhantoan2

– Giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. – Hạn chế ánh nắng. –  Hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. –  Nâng cao tuổi thọ của kính và các vật dụng trong nhà. Giá Bán: Liên Hệ

Kính dán an toàn 2 lớp

10-2haynhieulop

Kính dán an toàn 2 lớp là loại kính được ghép vào nhau bởi màng phim PVB (Polyvinylbutyral) và được chưng ở nhiệt độ cao để tạo sự liên kết và độ trong suốt của tấm kính. Tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng mà kính dán an toàn được tạo ra từ

Phim dán kinh an toàn cho gia đình, văn phòng

15-kinhantoan

+ Phim dán kính an toàn giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. + Phim dán kính an toàn hạn chế ánh nắng. + Phim dán kính an toàn hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. + Phim dán kính an toàn nâng cao tuổi

Kính dán an toàn 6.38 mm

16-3

+ Phim dán kính an toàn giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn do kính vỡ. + Phim dán kính an toàn hạn chế ánh nắng. + Phim dán kính an toàn hạn chế tác động của tia cực tím, tia tử ngoại của mặt trời. + Phim dán kính an toàn nâng cao tuổi